BIRKEN AS

  1. Butikkoversikt
  2. »
  3. Sport & Fritid
  4. »
  5. BIRKEN AS

Den historiske bakgrunnen
Ideen til Birkebeinerrennet er hentet fra denne historiske birkebeinerferd.
Sekken på 3,5 kilo, som alle birkebeinere må bære, symboliserer kongssønnen Haakon Haakonsøn.

Det var borgerkrig i Norge rundt år 1200 Under hver sin høvding kjempet flokk mot flokk om herredømmet av landsdelene og riket. Birkebeinernes fører, kong Sverre hadde tilkjempet seg makten over det meste av landet da han døde i 1202. Men i Viken og over Opplandene var baglerne sterkest.

Haakon Haakonsøn ble født i Østfold våren 1204. Faren, Haakon Sverressøn døde Nyttårsdagen i 1204, og kongssønnen ble straks "etterstrebd" av baglerne som ville ha et mulig kongsemne av veien. Derfor måtte Haakon bringes i sikkerhet, og noen birkebeinere flyktet med barnet for å føre det til vennen, kong Inge i Nidaros.

De kom til Hamar på julaften i 1205, og fór videre til en liten gård ved Lillehammer, hvor de holdt seg skjult i julen. Da de skulle videre turte de ikke ta den vanlige veien opp gjennom Gudbrandsdalen, men dro over fjellet til Østerdalen. På denne turen led de mye ondt av styggevær, frost og snø.

De to beste skiløperne av dem, Torstein Skjevla og Skjervald Skrukka dro i forveien med det ikke ennå 2 år gamle barnet, og nådde velberget ned i Østerdalen, hvor bøndene tok vel imot dem og viste dem veien videre nordpå.

Bak sagaens knappe beretning om denne birkebeinerferd ligger en dåd som må tiltale norsk ungdom til alle tider. Vi ser for oss de to menn der de kjemper seg fram over fjellet i forrykende uvær uten å tenke på å snu eller gi opp. Det var landets framtid det gjaldt, og de satte inn alt de eide av mot, krefter og vilje for å bringe i sikkerhet det barn som de håpet og trodde skulle bli Norges konge.

Haakon Haakonsøn ble konge og gjorde slutt på borgerkrigene. Under ham hadde Norge sin storhetstid i middelalderen.

Birken AS
Birken AS ble et nytt selskap fra 1. januar 2014. Selskapet eies av Rena IL, Lillehammer Skiklub og Lillehammer Cykleklub.

Birken AS har ansvar for alle Birkenarrangement (inklusiv Ingalåmi) som utgjør 22 arrangement..

Birken AS har organisasjonsnummer 912 889 912.

I tillegg til administrasjonen er det ca 60 sentrale frivillige i organisasjonskomiteene og ca 6000 frivillige hvert år.

Internasjonalt er vi medlem i Worldloppet, som organiserer 20 langløp på fire kontinenter, og medeier i Ski Classics som er den store cupen for langløp.

Ingalåmi er overdratt fra Lillehammer Skiklub til Birken AS, og er integrert i Birken-konseptet.

Ideell organisasjon
Birken er en ideell organisasjon hvor overskuddet i sin helhet går tilbake til idretten i regionen.

Visjon/slagord
Birken - utfordringer og opplevelser for alle

Forretningsidè
Vi skal tilby arrangement som er årets treningsmål for alle innenfor langrenn, terrengsykkel og terrengløp.

Verdier
G - glede
K - kvalitet
F - felleskap

Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet AS
Birkebeinerrennet AS har vært arrangør av Birkebeinerrennet og Birkebeinerløpet, og eies av Rena Idrettslag og Lillehammer Skiklub med 50 % hver. Birkebeinerrittet AS har vært arrangør av Birkebeinerrittet og LandeveisBirken, og eies av Rena Idrettslag og Lillehammer Cykleklubb med 50 % hver.

Kontaktinformasjon
Kirkegata 72, 2609 Lillehammer