Brillehjørnet AS

  1. Butikkoversikt
  2. »
  3. Gullsmed, ur & optikk
  4. »
  5. Brillehjørnet AS

Vi på Brillehjørnet Synsam har utdannet oss for å hjelpe deg med å finne løsninger på de utfordringer som synet gir i hverdagen.
Vi har god erfaring og et grunnlag for å hjelpe deg å finne de brillene du trives med. Både brilleinnfatninger og solbriller er en viktig del av ditt personlige uttrykk. Vi holder oss ajour med motebilde via kurs og messer. Bla har Jan Thomas holdt brillestylistkurs for oss.
Vi oppdaterer oss hele tiden med den siste utviklingen av nye glassmatrialer og oppbygninger slik at vi kan hjelpe deg med å velge de glassene som er best for dine behov.
Vi er også utdannet i sliping, reparasjon og matrialkunnskap slik at vi kan tilpasse brillene slik at du får optimal glede av de.
Alle optikerne har grunnutdanningen fra Høgskolen i Buskerud. Vi har spesialutdannet oss videre innen kontaktlinser , arbeidsplass, svaksyntoptikk, barn og synstrening.
i klinisk optometri er en utdannelse som fordyper seg i de fleste områdene i faget vårt. Områder som behandles er barn og syn, øyets ulike sykdommer, farmakologi og samsyn.
Vision therapy (behavioural optometry) er synstrening satt i system som har som mål og bygge opp og utnytte synsfunksjonen. Enten fordi den ikke er blitt utviklet eller at den er blitt satt tilbake av ulike årsaker.
Kombinasjonen av en grundig kunnskap av den tradisjonelle optometrien og den for mange litt ukjente mulighetene for opptrening av synet gjør oss i stand til å rådgi deg hva som er gunstig for deg og ditt syn.
Vi vil gjerne hjelpe deg å ta vare på synet ditt.
Velkommen

Åpningstider: Mandag - Fredag: 09:00 - 17:00 Torsdag: 09:00 - 19:00 Lørdag: 09:00 - 15:00