Ernst & Young AS

  1. Butikkoversikt
  2. »
  3. Service & Tjeneste
  4. »
  5. Ernst & Young AS

I EY er vårt overordnede mål å bidra til at næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre ved å øke tilliten i næringslivet, skape bærekraftig vekst og utvikle talenter.

Vi ønsker å skape en bedre arbeidsverden gjennom våre egne handlinger og ved å samhandle med likesinnede organisasjoner og enkeltpersoner. Dette er vårt formål - og årsaken til at vi eksisterer som selskap.

Vår organisasjon er gjennomsyret av en sterk følelse av forpliktelse til å betjene en rekke ulike interessenter som stoler på at vi leverer kvalitet i alt vi gjør.

Vi ønsker å bruke vår globale rekkevidde og størrelse til å lede diskusjonene rundt utfordringene som økonomier og kapitalmarkeder står overfor.

Når næringslivet fungerer bedre, fungerer verden bedre.

Kontaktinformasjon
Storgata 132, Lillehammer