GLØR

  1. Butikkoversikt
  2. »
  3. Service & Tjeneste
  4. »
  5. GLØR

GLØR eies av Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune.

Selskapet ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. Selskapsformen ble fra 1.1.2000 omgjort til et iks (interkommunalt selskap) etter den nye loven om interkommunale selskaper. Arbeidsdelingen er at våre eiere, kommunene, har forvaltningsansvaret og GLØR skal stå for den praktiske gjennomføringen mot kunden, gjennom rådgivning, service, transport, behandling og salg av utsorterte fraksjoner. GLØRs hovedkontor er på Roverudmyra, Lillehammer

GLØR's visjon
Være regionens miljøpådriver i avfall- og gjenvinningsspørsmål.

GLØR skal være husstandenes, næringslivets og kommunenes naturlige samarbeidspartner i avfall- og gjenvinningsspørsmål. Vi skal være handlekraftige, nytenkende, hjelpsomme, fleksible og til å stole på.

Åpningstider: Mandag: 07:00-19:00 Tirsdag-Fredag: 07:00-15:30 Lørdag: 09:00-14:00
Kontaktinformasjon
Åsmarkvegen, Lillehammer