Lipro AS

  1. Butikkoversikt
  2. »
  3. Service & Tjeneste
  4. »
  5. Lipro AS

Visjon
Lipro skal være et naturlig valg for mennesker som vil kvalifiseres for arbeidslivet, heve sin kompetanse og oppleve meningsfylt arbeid.

Forretningsidé
Lipro er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr tjenester og produkter av høy kvalitet med vekt på fleksible løsninger tilpasset deltakere og kunder. Våre tilbud er utviklet på grunnlag av lang erfaring, bred kompetanse, profesjonalitet og engasjement. Vi er en pålitelig og forutsigbar leverandør av tjenester og produkter.
Kvalitet er å gi mennesker mulighet for aktivitet, arbeid eller kompetanseheving med utgangspunkt i deres egne behov og ressurser.

Samhandling med våre deltakere og kunder kjennetegnes av:

• Fleksibilitet
Ulike mennesker har ulike behov. Det er derfor viktig å skreddersy tilbud til den enkelte. Dette innebærer å identifisere behov og tilpasse løsninger for deltakere og kunder. Vår styrke er å utvikle og levere fleksible løsninger.

• Profesjonalitet
Vår oppfating av profesjonalitet i forhold til tjenester og produkter er knyttet til leveringsdyktighet, pålitelighet og høy grad av service.
Profesjonalitet kjennetegnes av bred kompetanse i bedriften og fokus på faglig oppdatering. Vi annerkjenner og drar nytte av hverandres kompetanse og kunnskap. Sammen skaper vi bedre tjenester og produkter.

• Engasjement
Vårt samfunnsoppdrag består i å kvalifisere mennesker som av forskjellige årsaker trenger hjelp til veien videre.
Vi har stor respekt og engasjement for enkeltmennesker og deres behov.

Kontaktinformasjon
Storgata 78, 2609 Lillehammer