Nokas Vaktservice as

  1. Butikkoversikt
  2. »
  3. Service & Tjeneste
  4. »
  5. Nokas Vaktservice as

Nokas er et sikkerhetskonsern som i dag har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en visjon om å være «Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier». Konsernet har nå rundt 7900 ansatte som alle hjelper til med å bygge opp under kundeløftet «Vi bryr oss».

Vår forretningsidé
I et samspill mellom mennesker og tekniske løsninger trygger vi liv og verdier
Vi omgjør fysiske penger til elektroniske verdier og omvendt – på en rask og sikker måte
Konsernets forretningsidé danner grunnlaget for alle våre avgjørelser, tjenester og produkter.

Sunn vekst
Nokas ble etablert i 1987. Ved siden av ledelsen i selskapet er konsernets største aksjonærer stiftelsen Fritt Ord, Jul Holding, Inak 3 og RG Holding. De siste årene har Nokas vokst betydelig, blant annet gjennom oppkjøp av selskaper som har slitt med lønnsomheten. Vi klarer å sørge for at denne veksten også er lønnsom ved å holde øye med kostnader og å effektivisere driften. Gjennom et aktivt eierskap har vi bransjens laveste turnover av ansatte. Dette gir oss et solid økonomisk fundament hvor våre ambisjoner er å vokse videre i Europa gjennom oppkjøp og vekst.

Fokusområder
Vi i Nokas mener lønnsom vekst kommer ved å fokusere på våre kjerneområder og ved å større del i kundens verdikjede slik at de kan fokusere på sine kjerneområder. Vår innovasjon skal komme gjennom tjenesteproduksjon.

Heleide datterselskap i Norge
AS Skan-Kontroll er et heleid datterselskap i Nokas.

I tillegg er blant annet Semac AS, Procope AS og Nokas Skadedyrkontroll AS delvis eid av Nokas.

Kontaktinformasjon
Elvegata 19, 2609 Lillehammer