Oppfølgingsenheten Frisk

  1. Butikkoversikt
  2. »
  3. Service & Tjeneste
  4. »
  5. Oppfølgingsenheten Frisk

Vi i Oppfølgingsenheten Frisk har fokus på de som søker vår bistand, og vi legger vekt på å møte den enkelte med anerkjennelse og respekt. Slik skapes tillit og trygghet, noe som er grunnmuren for læring og utvikling. Vi jobber med arbeidsinkluderingstjenester for ulike målgrupper, vi er en moderne spesialisthelsetjeneste og innenfor omsorgtjenestene ønsker vi å bidra til å tilrettelegge for trygghet og utvikle ressurser hos mennesker i en sårbar og viktig livsfase. Vi jobber med mennesker – på individ-, gruppe- og systemnivå.

Oppfølgingsenheten Frisk ønsker å skape bærekraftige resultater. Det motiverer oss daglig – og det motiverer oss til å være i kontinuerlig utvikling.

Kontaktinformasjon
fåberggata 126, 2615 Lillehammer
Detaljer
Gavekort:
  • Her kan du benytte Sentrumsgavekortet