Plan og prosjekt arkitekter

Vi er et lokalt Arkitektkontor på Lillehammer i Gudbrandsdalen som har bred kompetanse innenfor ulike områder og som tegner alt fra eneboliger og fritidsboliger til kontorer, leilighetskomplekser og reguleringsplaner m.m.

Kontaktinformasjon
Storgata 75, 2609 Lillehammer
61059000