Pizza – hent eller få tilkjørt

30 varianter med tykk bunn i 20, 30 eller 40 cm, og 8 varianter med 30 cm tynn bunn (nyhet)! 


Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest