Vil du leie standplass i Lillehammer Sentrum?

Lillehammer Sentrum er et levende bysentrum som ønsker utstillere velkommen. Vi har mange standplasser i gågata mellom Sigrid Undsets Plass og Victoriahjørnet. Lilletorget og Stortorget er det Lillehammer Kommune som leier ut.

Priser for standplass i gata varierer i forhold til sesong og plassering.


Standpriser
SesongPlassering

mandag -­‐ fredag

lørdag

ukespris
1.mai -­‐ 31.augustVictoriahjørnet -­‐ S.U. plass

kr 600

kr 700

kr 3 100
    
1.september -­‐ 30.aprilVictoriahjørnet -­‐ S.U. plass

kr 400

kr 500

kr 2 100
    
Lillehammer-­‐dager, nattåpent, andre store arrangementEgen avtale