Vil du leie standplass i Lillehammer Sentrum?

Lillehammer Sentrum er et levende bysentrum som ønsker utstillere velkommen. Vi har mange standplasser i gågata mellom Sigrid Undsets Plass og Victoriahjørnet. Lilletorget og Stortorget er det Lillehammer Kommune som leier ut.

Priser for standplass i gata varierer i forhold til sesong og plassering.


Standpriser
Sesong Plassering

mandag -­‐ fredag

lørdag

ukespris
1.mai -­‐ 31.august Victoriahjørnet -­‐ Bergseng

kr 600

kr 700

kr 3 100
Freequent -­‐ S.U.plass

kr 400

kr 500

kr 2 100
1.september -­‐ 30.april Victoriahjørnet -­‐ Bergseng

kr 400

kr 500

kr 2 100
Freequent -­‐ S.U.plass

kr 300

kr 400

kr 1 000
Lillehammer-­‐dager, nattåpent, andre store arrangement Hele gågata

kr 800

kr 800

kr 4 000